Har du for lav kredittscore?

Mange som søker om kredittkort får avslag uten at de egentlig helt vet hvorfor søknaden ble avslått. Litt av hemmeligheten ligger i noen som kalles for en kredittscore. Dette utrykket er noe banker og finansinstutisjoner bruker for å bestemme hvor kredittverdig du er når du søker om lån eller kredittkort. Dette brukes for å minske risikoen når de innvilger kreditt, basert på hva de mener er din betalingsevne i søkeøyeblikket.
-->
En kredittscore rangeres stort sett på en skala fra 0 til 100, hvor man blir ansett som godkjent betaler hvis man oppnår over 19 poeng. Får man mellom 11 og 19 poeng utfører bankene en ekstra sjekk av økonomien din før en søknad eventuelt blir godkjent. 10 poeng og mindre fører automatisk til at en søknad om penger eller kreditt blir avslått, og det finnes faktisk over 100.000 personer i Norge over 18 år som har en kredittscore på under 10 poeng.

Så hvilke faktorer er det som er med på å bestemme hva man kan oppnå i kredittscore? De vanligste årsakene til en lav kredittscore er aktive inkassosaker eller betalinganmerkninger. For å søke om et forsbrukslån kreves det ofte at søkeren også er over 25 år. En lav inntekt eller en veldig variende inntekt er også faktorer som fører til en lavere kredittscore enn ellers, sammen med hvis du ofte bytter adresse. Bankene er ute etter stabilitet og sikkerhet på de pengene de låner ut, derfor vurderer de din betalingsevne.

Problemet med å ha en for lav kredittscore, er at dette er noe som de forskjellige bankene og kredittinstutisjonene fastsetter individuelt. Så blir søknaden din avslått hos en, kan den bli godkjent hos andre. Tipset blir å ikke gi opp, men å forsøke å komme ovenpå med utestående fordringer. Betal ned eventuell gjeld så raskt som mulig, og på sikt vil til slutt din kredittscore øke.