Kredittkort uten norsk statsborgerskap

Det er mange som bor i Norge som ikke har norsk statsborgerskap, men som allikevel er fullverdige medlemmer av det norske samfunnet. Hvis man planlegger å skaffe seg et kredittkort uten å være norsk statsborger, kan det i utgangspunktet virke vanskelig, ettersom mange banker og kredittselskaper legger krav om statsborgerskap inn i sine vilkår sammen med fast arbeid eller inntekt fra pensjon e.l. ingen betalingsanmerkninger, en nedre aldersgrense på hvem som kan søke om kredittkort og av og til også flere vilkår for hvem som får en søknad innvilget. Men er det mulig å skaffe seg et kredittkort hvis man ikke er norsk statsborger?

Søk om det anbefalte Norwegian-kortet her (annonse)

Svaret er ja, men det er en del ting man må ta hensyn til. For det første må man ha bodd i Norge i en periode, flere selskaper krever for eksempel at man har bodd i landet i minst tre år, før de vil innvilge og godkjenne søknader om kredittkort. Så selv om Usain Bolt reklamerer for Visa i norske reklamer, ville han trolig ikke fått godkjent en søknad om et norsk kredittkort før han eventuelt hadde bodd her i over tre år. Årsaken til at dette kravet settes, er av sikkerhetsgrunner i forhold til å begrense den risikoen som det innebærer å innvilge kreditt. Hvis innehaveren av kortet forlater landet med en stor uoppgjort kredittregning, vil det i mange tilfeller være vanskelig for banken å inndrive disse pengene.

I en klagesak mot Santander Consumer Bank som ble levert inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda i november 2011 (link), hvor en søker med utenlandsk statsborgerskap først hadde fått godkjent en søknad om kredittkort og banken senere ikke aktiverte kortet, kom det fram at det var en ikke godkjent legitimasjon som var årsaken til avslaget, og ikke det utenlandske statsborgerskapet. Det man må huske på er å benytte en legitimasjon som inneholder det norske personnummeret eller et D-nummer (for eksempel pass), ettersom for eksempel et utenlandsk førerkort ikke er godkjent som gyldig legitimasjon.

Denne saken viser at det er fullt mulig å skaffe seg et kredittkort i Norge selv om man ikke har et norsk statsborgerskap, men det gjelder å sjekke de ulike vilkårene ang. alder, minste inntekt og evt. hvor lenge man må ha bodd i Norge, for å få godkjent søknaden. Kanskje den enkleste måte å gå frem på, er å sende inn søknader til flere selskaper og banker samtidig for å spare litt tid. Får man avslag fra et kredittkortselskap kan man sende inn en ny søknad til et annet. De forskjellige selskapene vurderer søknadene utifra ulike kriterier, hvor blant annet en modell for risiko og betalingsdyktighet som kalles kredittscore benyttes.

Noen muligheter finnes det altså hvis man er utlending som bor i Norge, men det er viktig å kunne vise fra korrekt og gyldig legitimasjon når man søker og henter ut kredittkortet. Har man allerede fått innvilget en BankID, vil dette uansett være den enkleste måten å signere søknaden om kredittkort på. Da slipper man misforståelser ved uleselige kopier eller andre ting som fører til problemer med søknaden om kort. Eks. ved utsatt betaling etter rentefri periode for Norwegian-kortet: eff rente 22,4%, 15000,- over 12 mnd. Totalt 16.711,-